Αντιμετώπιση Ουρολογικών Προβλημάτων:

  • Πλήρης ουρολογικός έλεγχος ανδρών και γυναικών
  • Έλεγχος προστάτου
  • Υπερηχογραφικός έλεγχος νεφρών - κύστεως - προστάτου
  • Ουροροομετρία
  • Κυστεοσκόπηση
  • Λιθοτριψία
  • Στυτική δυσλειτουργία
  • Υπογονιμότητα
  • Ακράτεια ούρων 


 

 


 

 

 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ & ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ